Đa dạng kênh khiếu nại của ngư dân nước ngoài
Trang chủ > Kênh khiếu nại > Đa dạng kênh khiếu nại của ngư dân nước ngoài
Diversified Complaint Pipeline for Foreign Crew

外籍船員長年為台灣漁業辛勞付出,補充台灣漁業勞動力之不足,對台灣漁業經濟有重大貢獻。外籍船員之相關權益,我們非常重視。如果您有勞資爭議、遭受不合理對待或人身侵害等申訴案件,我們將轉介您的申訴案件至地方政府勞工局或司法警察機關依法查處,以保障您的權益。

Foreign crew members have been working hard for Taiwan's fishery industry for many years, supplementing the shortage of Taiwan's fishery labor force and making significant contributions to Taiwan's fishery economy. We attach great importance to the rights and interests of foreign crew members. If you have a labor dispute, unreasonable treatment or personal injury, we will refer your complaint to the local government labor bureau or judicial police agency for legal investigation to protect your rights and interests.


 
外籍移工24小時諮詢保護專線 
Foreign Workers' 24h Free Hotline
Hotline perlindungan dan konsultasi 24 jam bagi pekerja berkewarganegaraan asing

Libreng Libreng Hotline ng Mga dayuhang manggagawa
Đường dây nóng miễn phí 24h của Người lao động nước ngoài


1955
本網站表單
This website form

Formulir situs website ini
Ang form ng website na ito
Mẫu trang web này
Đơn kháng cáo phi hành đoàn nước ngoài
Chúng tôi sẽ xử lý các trường hợp được báo cáo theo quy định của pháp luật và sẽ không tiết lộ nguồn gốc của trường hợp cho tiện ích. Chúng tôi xin nhắc bạn rằng việc mạo danh danh tính của người khác để báo cáo một vụ việc có thể liên quan đến trách nhiệm hình sự tư pháp. Nếu bạn báo cáo vụ việc thay cho người khác, vui lòng tải lên giấy ủy quyền để tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của những người lao động liên quan.
*Bạn có yêu cầu xử lý bí mật không?
 • Vâng
 • Không
*Số hộ chiếu
Ví dụ : AC123456
*Tên kháng nghị
Theo Điều 173 của Luật Tố tụng Hành chính và Điều 4 của Luật Tiêu chuẩn Lao động về Bảo mật và Xử lý các vụ việc được trình báo, Cơ quan không được chấp nhận báo cáo mà không có tên thật của người lập báo cáo để tạo điều kiện sử dụng hiệu quả của các nguồn lực hành chính.
E-mail
Nếu bạn không điền địa chỉ email của mình, bạn sẽ không nhận được kết quả về trường hợp của mình.
*Quốc tịch
Nhiều năm làm việc trong tàu đánh cá Đài Loan
Số liên lạc (Di động)
Tên tàu đánh cá
Số tàu đánh cá
*Nội dung kháng nghị
Phần trắc nghiệm, vui lòng ghi rõ trong câu hỏi tiếp theo.
 • Hộ chiếu bị giữ lại
 • Thiếu nghỉ ngơi
 • Làm thêm giờ
 • Tiền lương thấp hơn mức lương cơ bản
 • Thiếu lương không rõ nguyên nhân
 • Không cho người lao động nghỉ theo quy định của pháp luật
 • Không cho phép người lao động nghỉ phép hợp pháp (Huwag payagan ang mga manggagawa na kumuha ng ligal na bakasyon)
 • Không đủ nước trên tàu khi đi biển
 • Bị tấn công bởi đội trưởng
 • khác
*Mô tả cụ thể
Vui lòng nêu rõ nội dung đơn khiếu nại, khiếu kiện nêu trên.
Thông tin hỗ trợ khác Vui lòng gửi đến dory@toff.org.tw
Trượt ngang để kiểm chứng