Hội nghị Lao động Hàng hải Đài Loan - Hoa Kỳ Trao đổi song phương về chiến lược cải thiện ngư nghiệp và nhân quyền
Post Update by chỉnh sửa on 2021-12-09 16:52:42
"Hội nghị Lao động Hàng hải Đài Loan - Hoa Kỳ" được tổ chức vào sáng ngày 28 tháng 10 theo giờ Đài Bắc, Đơn vị Chính phủ của hai bên tiến hành giao lưu tình hình quản lý theo điều kiện làm việc của người công tác hàng hải, phía Hoa Kỳ giới thiệu căn cứ thực thi nhân quyền bảo vệ thuyền viên trên tàu cá và phòng chồng buôn bán người của nước này. Trong buổi làm việc, hai bên đã có những trao đổi, thảo luận sôi nổi, ý kiến từ phía Hoa Kỳ sẽ là nguồn tham khảo để cung cấp cho Đài Loan tiếp tục tiến thêm một bước nâng cao điều kiện làm việc và hướng thực thi quyền lợi đốivới thuyền viên nước ngoài, và cảm ơn Bộ Lao động cũng như Văn phòng đại diện tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ tạo điều kiện xúc thành Hội nghị lần này.

Sở Ngư nghiệp cho biết, Hội nghị lần này do Bộ Lao động Hoa Kỳ, Bộ Lao động Đài Loan và Sở Ngư nghiệp Đài Loan cùng giao lưu thảo luận. Kể từ năm 2017, Sở Ngư nghiệp đã thiết lập "Biện pháp cho pphép và quản lý thuê thuyền viên làm việc ngoài biên giới không phải quốc tịch Đài Loan" theo Điều lệ đánh bắt cá xa bờ, không ngừng nỗ lực cải thiện quyền lợi và đãi ngộ đối với các thuyền viên nước ngoài, bao gồm tham khảo Công ước công tác ngư nghiệp Liên Hợp quốc (Công ước C-188) đưa thời gian nghỉ ngơi liệt kê vào phạm vi quy định, cưỡng chế định hình hóa Hợp đồng để đảm bảo tiền lương và bảo hiểm, thực thi đánh giá quản lý môi giới, sửa đổi trình tự thông báo liên quan vấn đề buôn bán người, tăng cường thăm hỏi thuyền viên và kiểm tra cảng khẩu trong và ngoài nước, đồng thời xử phạt theo quy định pháp luật đối với những trường hợp kinh doanh tàu cá vi phạm pháp luật, để tiếp tục cải thiện quyền lợi và đãi ngộ đối với thuyền viên nước ngoài trên tàu đánh bắt cá xa bờ. Trong cuộc họp, giairi thích với phía Hoa Kỳ, để cải thiện quyền lợi và đãi ngộ đối với thuyền viên nước ngoài, Sở Ngư nghiệp đã liên tục lên kế hoạch cải thiện các mục tiêu từ 7 chiến lược đối phó và hạng mục hành động cụ thể tương ứng là "thực hiện các điều kiện lao động", "tăng cường điều kiện sinh hoạt và an sinh xã hội", "tăng cường quản lý môi giới", "giám sát năng lượng cơ chế quản lý", "tăng cường quản lý tàu viễn chinh", "thiết lập và đi sâu hợp tác quốc tế" và "tuyền truyền quan hệ đối tác vì lợi ích chung", cố gắng gia tăng nhân lực và kinh phí, tăng tỷ lệ kiểm tra, để bảo vệ quyền lợi của thuyền viên nước ngoài, đồng thời liên tục thu thập và tìm hiểu các ý kiến của các giới ngành và Đoàn thể NGO thông qua các Hội nghị khác nhau.

Sở Ngư nghiệp cuối cùng cho biết, thông qua Hội nghị lần này, phía Đài Loan cũng có thể học hỏi kinh nghiệm hoặc cách làm thực tiễn của Bộ Lao động Hoa Kỳ, và cũng để cho phía Hoa Kỳ hiểu được tình hình cải cách và thực hiện cải thiện việc bảo vệ nhân quyền cho các thuyền viên trên tàu cá của Đài Loan. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi và giải thích với phía Hoa Kỳ thông qua các Đơn vị tại nước ngoài và cùng nhau hợp tác giải quyết vấn đề này, mong muốn đạt được đôi bên cùng có lợi giữa ngành công nghiệp và quyền lợi của thuyền viên.

Người liên lạc: Phó Sở trưởng Lin, Kuo-Ping
Di động: 0988678051
  • Từ khóa bài viết này: