Chủ tàu thuyền đánh bắt cá được tuyển dụng thuyền viên người nước ngoài đảm nhiệm cán bộ thuyền viên hàng hải và quản lý máy
Post Update by chỉnh sửa on 2022-11-21 14:55:40

Thuyền viên người nước ngoài được chủ tàu thuyền đánh bắt cá tuyển dụng vốn chỉ được đảm nhiệm thuyền viên phổ thông, Sở Ngư nghiệp phối hợp với Viện Hành chính thúc đẩy chính sách giữ lại nhân lực người nước ngoài trong lĩnh vực kỹ thuật bậc vừa, thực hiện sửa luật đồng ý chủ tàu thuyền đánh bắt cá giới thiệu thuyền viên người nước ngoài tham gia huấn luyện chuyên nghiệp cho cán bộ thuyền viên như kỹ sư quản lý máy hạng một, thuyền phó hạng 2 và kỹ sư máy hạng hai, được cấp chứng chỉ cán bộ thuyền viên và tuyển làm cán bộ thuyền viên khác ngoài thuyền trưởng, để đạt mục tiêu giữ lại tuyền viên người nước ngoài ưu tú đảm nhiệm cán bộ thuyền viên, hỗ trợ cho ngành đánh bắt cá Đài Loan phát triển vững bền.

Sở Ngư nghiệp cho biết, kế tiếp tháng 03 năm 2022 lần đầu thử tổ chức huấn luyện cán bộ thuyền viên dành cho các thuyền viên người nước ngoài thâm niên, lần này phối hợp với chính sách “giữ lại nhân tài, sử dụng lâu dài” của Bộ Lao động, sửa đổi và công bố “Quy tắc quản lý thuyền viên trên tàu thuyền đánh bắt cá”, mở cửa cho chủ tàu thuyền đánh bắt cá giới thiệu thuyền viên người nước ngoài mà mình tuyển dụng tham gia huấn luyện chuyên nghiệp đối với cán bộ thuyền viên. Sau khi kết thúc huấn luyện, những thuyền viên người nước ngoài phù hợp kinh nghiệm công tác nhất định trên tàu thuyền đánh bắt cá, sẽ được tuyển dụng đảm nhiệm cán bộ thuyền viên hàng hải và quản lý máy ngoại chức vụ thuyền trưởng ra, đồng thời bồi dưỡng tiếp tục tham gia huấn luyện cán bộ cấp cao.

Sở Ngư nghiệp tiến thêm một bước giải thích, điều kiện tham gia huấn luyện của thuyền viên người nước ngoài được chủ tàu thuyền đánh bắt cá tuyển dụng giới thiệu, phải từng có kinh nghiệm làm việc trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan trên 2 năm và có năng lực trao đổi bằng tiếng Trung hoặc tiếng Đài, hoặc được kiểm định năng lực tiếng Trung toàn dân đạt bậc sơ cấp trở lên và từng có kinh nghiệm làm việc trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan trên 1 năm, sẽ được chủ tàu thuyền đánh bắt cá đăng ký tham gia huấn luyện cán bộ thuyền viên tại Ủy ban Ngư nghiệp, Công đoàn hoặc Hiệp hội Ngư nghiệp Viễn dương mà mình gia nhập.

Cuối cùng Sở Ngư nghiệp cho biết, những năm gần đây thuyền viên người nước ngoài đã trở thành nguồn lao động chính trong lĩnh vực đánh bắt cá Đài Loan, thông qua đào tạo năng lực cho cán bộ thuyền viên người nước ngoài, để gia tăng nhân tài cán bộ thuyền viên Đài Loan. Trong tương lai, Sở Ngư nghiệp sẽ tiếp tục nâng cao kiến thức chuyên nghiệp cho thuyền viên người nước ngoài, và tăng cường cải thiện môi trường đánh bắt cá.


QA Thuyền Viên Người Nước Ngoài Tham Gia Huấn Luyện Cán Bộ Thuyền Viên

Người liên lạc: Phó Sở trưởng Wang, Cheng-Fang
Di động: 0937894729
  • Từ khóa bài viết này: