QA Thuyền Viên Người Nước Ngoài Tham Gia Huấn Luyện Cán Bộ Thuyền Viên
Post Update by chỉnh sửa on 2022-11-21 16:20:51
Chương thuyền viên người nước ngoài
1. Thuyền viên người nước ngoài tham gia huấn luyện cán bộ thuyền viên có lợi gì?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng chỉ chức vụ này, là có thể đảm nhiệm cán bộ thuyền viên ngoài thuyền trưởng ra.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ sau khi được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện, Chủ thuê có thể đăng ký chuyển sang công tác kỹ thuật bậc vừa theo quy định (phương án giữ lại nhân tài sử dụng lâu dài), cứ 3 năm tuyển dụng một lần, không hạn chế số lần tuyển dụng, không bị hạn chế bởi tích lũy không được quá 12 năm trong quá trình làm việc trong nước đốivới người công tác đánh bắt cá ngoài khơi. Đăng ký chuyển nhiệm nhân lực kỹ thuật bậc vừa, phải phù hợp với một trong các tình hình sau đây, thì có thể được tuyển để thực hiện các công tác kỹ thuật bậc vừa:
A. Trường hợp hiện đang được tuyển dụng làm việc, và thời gian làm việc liên tục trên 6 năm.
B. Trường hợp từng được tuyển dụng làm việc với thời gian tích lũy trên 6 năm đã xuất cảnh, sau đó nhập cảnh trở lại làm việc, và thời gian làm việc đạt giới hạn năm làm việc theo quy định tại Điều 52 Luật Dịch vụ Việc làm (ngành nghề đánh bắt cá ngoài khơi là 12 năm).
C. Trường hợp từng được tuyển dụng làm việc, và thời gian làm việc tích lũy đạt giới hạn năm làm việc theo quy định tại Điều 52 Luật Dịch vụ Việc làm (ngnafh nghề đánh bắt cá ngoài khơi là 12 năm), và đã xuất cảnh.
(3) Phương án giữ lại nhân tài sử dụng lâu dài vui lòng vào “Trang web thông tin kế hoạch nhân lực công tác kỹ thuật bậc vừa giữ lại sử dụng người nước ngoài” của Bộ Lao động để tra cứu, địa chỉ trang web là: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor.
 
2. Thuyền viên người nước ngoài có thể tham gia những khóa huấn luyện cán bộ nào? Sau khi hoàn thành huấn luyện, sẽ lập tức được cấp Giấy chứng chỉ cán bộ hay không?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài có thể tham gia huấn luyện cán bộ sơ cấp như thuyền phó hạng hai của bộ phận hàng hải đánh bắt cá, kỹ sư quản lý hạng nhất của bộ phận máy móc, kỹ sư trưởng hạng hai v.v... Sau khi hoàn thành huấn luyện và trắc nghiệm thông qua, Sở Ngư nghiệp sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện, chỉ cần có kinh nghiệm đảm nhiệm và huấn luyện liên quan trên 3 năm trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan, là có thể đăng ký Giấy chứng chỉ cán bộ này.
(2) Chờ sau khi kết thúc huấn luyện và phù hợp điều kiện tham gia huấn luyện cán bộ cấp cao như thuyền phó hạng nhất, kỹ sư trưởng hạng nhất v.v..., thì có thể tiếp tục tham gia huấn luyện cán bộ cấp cao.

 
3. Thuyền viên người nước ngoài tham gia huấn luyện cán bộ cần những điều kiện gì?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ: Đạt tiêu chuẩn sơ cấp trở lên về kiểm định năng lực tiếng Trung toàn dân, và từng có kinh nghiệm làm việc trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan trên 1 năm, hoặc từng có kinh nghiệm làm việc trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan trên 2 năm và có thể trao đổi bằng tiếng Trung và tiếng Đài, thì có thể tham gia lớp huấn luyện cán bộ Đài Loan.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá ngoài khơi: Đạt tiêu chuẩn sơ cấp trở lên về kiểm định năng lực tiếng Trung toàn dân, và từng có kinh nghiệm làm việc trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan trên 1 năm, hoặc từng có kinh nghiệm làm việc trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan trên 2 năm, thì có thể tham gia lớp huấn luyện cán bộ người nước ngoài.

 
4. Thuyền viên người nước ngoài nếu muốn tham gia huấn luyện cán bộ thuyền viên, đăng ký như thế nào?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ nếu phù hợp điều kiện được huấn luyện, cần được Chủ thuê điền Bảng giới thiệu đăng ký huấn luyện, để đăng ký với Ủy ban hoặc Hiệp hội Ngư nghiệp tại khu vực, nếu được Sở Ngư nghiệp phỏng vấn trực tuyến và đạt điều kiện năng lực trao đổi bằng tiếng Trung và tiếng Đài, thì Sở Ngư nghiệp sẽ sắp xếp tham gia huấn luyện.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá ngoài khơi nếu phù hợp điều kiện được huấn luyện, cần được Chủ thuê điền Bảng giới thiệu đăng ký huấn luyện, để đăng ký với Công đoàn hoặc Hiệp hội Ngư nghiệp ngòi khơi mà mình gia nhập.

5. Thuyền viên người nước ngoài sau khi huấn luyện, nhất định phải đảm nhiệm cán bộ tàu thuyền đánh bắt cá hay không?
Ans: Chức vụ trên tàu thuyền của thuyền viên người nước ngoài sẽ do chủ thuyền phân công. Sau khi thuyền viên người nước ngoài hoàn thành huấn luyện và được cấp Giấy chứng chỉ hành nghề, chỉ mang ý nghĩa đã có đủ điều kiện để đảm nhiệm cán bộ thuyền viên, song không cưỡng chế nhất thiết phải đảm nhiệm cán bộ thuyền viên trên tàu thuyền đánh bắt cá.

6. Sau khi thuyền viên người nước ngoài được cấp Giấy chứng chỉ hành nghề, có hiệu lực vĩnh viễn hay không?
Ans: Thời hạn có hiệu lực của Giấy chứng chỉ hành nghề cán bộ thuyền viên hiện hành lâu nhất là 5 năm, cho nên phải hoàn thành cấp đổi trong vòng 1 năm trước khi hết hạn.

7. Thuyền viên người nước ngoài có được đảm nhiệm chức vụ thuyền trưởng trên tàu thuyền đánh bắt cá hay không?
Ans: Thuyền viên người nước ngoài không được đảm nhiệm thuyền trưởng trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan, mà chỉ được đảm nhiệm cán bộ thuyền viên ngoài thuyền trưởng ra.

8. Thuyền viên người nước ngoài tham gia huấn luyện cán bộ, thì thuyền viên người nước ngoài có cần phải thanh toán chi phí huấn luyện không? Có cung cấp ăn ở hay không?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ đều được miễn phí huấn luyện và chỗ ở (Bộ phận chúng tôi – Sở Cao Hùng – Sở Ngư nghiệp cung cấp chỗ ở miễn phí) trong thời gian huấn luyện, các chi phí sinh hoạt cần thiết khác như ăn uống, giao thông, đồ dùng thường nhật và quản lý v.v… phải tự xử lý.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá ngoài khơi sẽ do Chủ thuê (Công ty ngành nghề đánh bắt cá) thanh toán phí huấn luyện trong thời gian huấn luyện, thuyền viên người nước ngoài không cần thanh toán phí huấn luyện và chỗ ở (Bộ phận chúng tôi – Sở Cao Hùng- Sở Ngư nghiệp cung cấp chỗ ở miễn phí). Các chi phí sinh hoạt cần thiết khác như ăn uống, giao thông, đồ dùng thường nhật và quản lý v.v… phải tự xử lý.

9. Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá ngoài khơi tham gia huấn luyện, thì tiền lương và ngày nghỉ trong thời gian huấn luyện tính như thế nào?
Ans: Tiền lương và ngày nghỉ trong thời gian huấn luyện, phải phù hợp với quy định của Luật Cơ bản Lao động:
(1) Trường hợp được Chủ thuê chỉ định tham gia huấn luyện, phải cho phép nghỉ vì lý do việc công và thanh toán lương.
(2) Trường hợp thuyền viên người nước ngoài tự có nguyện vọng tham gia huấn luyện:
A. Trường hợp thuyền viên người nước ngoài xin nghỉ phép đặc biệt, thì phải thanh toán lương.
B. Trường hợp thuyền viên người nước ngoài xin nghỉ vì lý do có việc, thì có thể không thanh toán lương.

10. Địa điểm lên lớp huấn luyện cán bộ thuyền viên người nước ngoài? Cần thời gian bao lâu?
Ans: Địa điểm học tại khuôn viên Kỳ Tân – Đại học KHKT Quốc lập Cao Hùng (Phòng Huấn luyện Nhân viên Hàng hải).
(1) Thời gian huấn luyện kỹ sư trưởng máy móc hạng hai là 84 giờ (10,5 ngày), (khoảng) thời hạn lên lớp 12 ngày.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ tham gia lớp huấn luyện cán bộ Đài Loan như kỹ sư quản lý hạng một, thuyền phó hạng hai, thì thời gian huấn luyện chia riêng làm 192 giờ (24 ngày), (khoảng) thời hạn lên lớp 1 tháng.
(3) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá ngoài khơi tham gia lớp huấn luyện cán bộ người nước ngoài như kỹ sư quản lý msy hoạng một, thuyền phó hạng hai, thì thời gian huấn luyện bao gồm thời gian phiên dịch, được chia riêng làm 224 giờ (28 ngày), (khoảng) thời hạn lên lớp 1 tháng.

 
11. Huấn luyện cán bộ thuyền viên có cung cấp ăn ở không? Có phải mất phí không?
Ans: Thời hạn tham gia huấn luyện dành cho thuyền viên người nước ngoài, chỉ thực hiện tại Bộ phận chúng tôi tại Sở Cao Hùng đều cung cấp ở miễn phí, các chi phí khác như ăn uống, giao thông, đồ dùng thường nhật và quản lý v.v… đều phải tự xử lý.

12. Nội dung huấn luyện cán bộ thuyền viên gồm những gì?
Ans: Nội dung huấn luyện cán bộ thuyền viên các cấp đều căn cứ theo yêu cầu của “Công ước quốc tế về huấn luyện thuyền viên, phát chứng chỉ và tiêu chuẩn trực máy đối với thuyền viên tàu thuyền đánh bắt cá năm 1995” (STCW-F), nội dung khóa học như sau:
(1) Khóa học kỹ sư trường máy móc hạng hai: Thực tập tàu thuyền động cơ dầu diesel vừa và nhỏ, bảo vệ tài nguyên thủy sản, máy đông lạnh, thực tập máy đông lạnh, phương pháp thông báo khẩn cấp tai nạn, thực hành gia công kim loại, quy định về bảo tồn, quy định về các vấn đề hàng hải, phòng ngừa tai nạn hàng hải và lập Báo cáo hàng hải, điện học dùng trên tàu thuyền, thực hành điện học dùng trên tàu thuyền, kiểm soát thiệt hại , quản lý liên lạc, quy định ngành đánh bắt cá, máy móc phụ trợ (bao gồm máy đánh cá), thực hành máy móc phụ trợ, lãnh đạo chỉ huy, nhật ký máy móc, đạo đức nghề nghiệp.
(2) Khóa học kỹ sư quản lý máy móc hạng một: Lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng các thiết bị điện tàu thuyền đánh bắt cá (bao gồm thực hành), đặc tính vật liệu, các quy định về thiết bị PCCC, thiết bị điện dùng trên tàu thuyền (bao gồm thực hành), hệ thống điều khiển tự động (bao gồm thực hành), kiểm soát hư hỏng (bao gồm thực hành), hệ thống máy móc phụ trợ (bao gồm thực hành), hệ thống đôn lạnh, an toàn sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, phòng chống ô nhiễm môi trường biển, an toàn vận hành động cơ, trực máy, quản lý thuyền viên, quy định ngành đánh bắt cá, Luật Hàng hải Quốc tế, bảo vệ tài nguyên thủy sản, họp lớp.
(3) Khóa học thuyền phó hạng hai: Địa lý và điều hướng gần bờ (bao gồm thực hành), điều hướng hàng hải bằng radar (bao gồm thực hành), trực máy, máy đo hàng hải điện tử (bao gồm thực hành), khí tượng và hải dương học, la bàn, phòng cháy và chữa cháy, sinh tồn, quy trình ứng biến khẩn cấp và công tác an toàn, vận hành và điều khiển tàu thuyền đánh bắt cá, ổn định tàu đánh cá, bốc dỡ và bảo quản cá được đánh bắt, cấu tạo tàu thuyền đánh bắt cá, chăm sóc y tế, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống ô nhiễm môi trường biển, truyền thông, quan hệ giao tiếp, quy định các vấn đề hàng hải, ngành đánh bắt cá theo trách nhiệm, họp lớp.

13. Huấn luyện cán bộ thuyền viên bằng tiếng Trung? Giáo trình huấn luyện cán bộ là tiếng Trung?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ tham gia lớp huấn luyện cán bộ Đài Loan, sẽ lên lớp cùng người địa phương bằng tiếng Trung (tiếng Trung và tiếng Đài), cung cấp giáo trình tiếng Trung.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá ngoài khơi tham gia lớp huấn luyện cán bộ người nước ngoài, sẽ lên lớp bằng tiếng mẹ đẻ của thuyền viên đó, và cung cấp giáo trình phiên dịch sang tiếng mẹ đẻ của thuyền viên đó.

14. Huấn luyện cán bộ có cần trắc nghiệm không? Nội dung trắc nghiệm là gì?
Ans: Cần phải trắc nghiệm. Nội dung trắc nghiệm như sau:
(1) Kỹ sư trưởng máy móc hạng hai: Trắc nghiệm về tàu thuyền động cơ dầu diesel loại vừa và nhỏ, điện học dùng trên tàu thuyền, máy đông lạnh, động cơ phụ (bao gồm máy đánh cá) và kết thúc huấn luyện v.v... tổng cộng có 5 môn trắc nghiệm (các bài trắc nghiệm song ngữ).
(2) Kỹ sư quản lý máy hạng một: Trắc nghiệm về lắp đặt và bảo dưỡng động lực tàu thuyền đánh bắt cá, hệ thống máy đông lạnh, bảo trì và bảo dưỡng an toàn thiết bị, thiết bị phụ trợ, hệ thống điều khiển tự động, đặc tính vật liệu, điện học dùng trên tàu thuyền, bảo trì và bảo dưỡng an toàn thiết bị, hệ thống đông lạnh và kết thúc huấn luyện v.v... tổng cộng có 9 môn trắc nghiệm (các bài trắc nghiệm song ngữ).
(3) Thuyền phó hạng hai: Trắc nghiệm về trực máy, la bàn, khí tượng học và hải dương học, máy điều hướng bằng radar, máy điều hướng điện tử, địa lý và điều hướng gần bờ, vận hành và điều khiển tàu thuyền đánh bắt cá và kế thúc huấn luyện v.v... tổng cộng có 8 môn trắc nghiệm (các bài trắc nghiệm song ngữ).

15. Sau khi thuyền viên người nước ngoài hoàn thành huấn luyện, và đạt điều kiện kinh nghiệm, làm thế nào lĩnh nhận chứng chỉ cán bộ?
Ans: Nộp kèm các dữ liệu sau đây để đăng ký Giấy chứng chỉ của Bộ phận tương ứng với Sở chúng tôi:
(1) Đơn đăng ký Giấy chứng chỉ cán bộ thuyền viên tàu thuyền đánh bắt cá.
(2) Bản photo thẻ cư trú hoặc Giấy phép tuyển dụng thực hiện công việc đánh bắt cá trên biển.
(3) Ảnh bỏ mũ chính diện nửa người 4x5 trong vòng 1 năm gần nhất.
(4) Bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp dành cho cán bộ thuyền viên.
(5) Bản chính Giấy chứng nhận công việc được chủ thuyền kê khai.
(6) Bản chính Giấy chứng nhận kiểm tra thể chất.
(7) Phí làm Giấy chứng chỉ, 125 Đài tệ (kỹ sư trưởng máy móc hạng một là 250 Đài tệ).

16. Giấy chứng chỉ cán bộ hết hạn cần cấp đổi thì phải chuẩn bị những văn bản gì?
Ans: Giấy chứng chỉ hết hạn cần cấp đổi thì phải chuẩn bị những giấy tờ sau:
(1) Đơn đăng ký Giấy chứng chỉ cán bộ thuyền viên tàu thuyền đánh bắt cá.
(2) Bản photo thẻ cư trú hoặc Giấy phép tuyển dụng thực hiện công việc đánh bắt cá trên biển.
(3) Ảnh bỏ mũ chính diện nửa người 4x5 trong vòng 1 năm gần nhất.
(4) Bản chính Giấy chứng nhận kiểm tra thể chất.
(5) Phí làm Giấy chứng chỉ, 125 Đài tệ (kỹ sư trưởng máy móc hạng một là 250 Đài tệ).

17. Sau khi lĩnh nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp dành cho cán bộ thuyền viên, Giấy chứng nhận này có thời hạn đăng ký hay không?
Ans: Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp dành cho cán bộ thuyền viên phải được cấp trong vòng 5 năm, nếu quá 5 năm thì cần phải đề xuất chứng minh công việc ra khởi đầy 1 năm trong vòng 5 năm gần nhất.

18. Đăng ký kiểm tra thể chất cho Giấy chứng chỉ cán bộ, phải đến Cơ sở Y tế nào thực hiện?
Ans: Bệnh viện công lập, Bệnh viện giảng dạy đạt tiêu chuẩn đánh giá của Cơ quan có thẩm quyền về Y tế cấp Trung ương hoặc Phòng Y tế thuộc Cục Y tế trực thuộc huyện (thị), thành phố.

19. Làm thế nào mới đạt yêu cầu kiểm tra thể chất?
Ans:
(1) Thị lực: Trường hợp ở khoảng cách 5 mét, nếu thị lực chưa điều chỉnh của bất kỳ mắt nào đạt 0,1 hoặc thị lực đã điều chỉnh đạt 0,5 theo IWC, thị lực đó được đánh giá là đạt tiêu chuẩn.
(2) Khả năng phân biệt màu sắc: Trường hợp có thể phân biệt được 3 màu cơ bản là đỏ, xanh lá cây và xanh da trời, thì được đánh giá là đạt tiêu chuẩn về khả năng phân biệt màu sắc.
(3) Thính lực: Trường hợp tai có thể nghe được âm thanh nói chuyện ở khoảng cách 5 mét, thì thính lực được đánh giá là đạt tiêu chuẩn.
(4) Rào cản ngôn ngữ: Trường hợp có thể giao tiếp bằng giọng nói, thì được đánh giá là đủ tiêu chuẩn để vượt qua rào cản ngôn ngữ.
(5) Đầu và cổ, cột sống, tứ chi, khớp: Chức năng bình thường, hoặc có rối loạn, nhưng có thể đạt tiêu chuẩn công việc, đầu và cổ, cột sống, tứ chi, khớp được đánh giá là đạt tiêu chuẩn.

20. Các văn bản đăng ký phải gửi đi đâu?
Ans: Các văn bản đăng ký vui lòng gửi đến tòa nhà Hòa Bình, Đài Bắc của Sở Ngư nghiệp: tầng 6, số 100, đoạn 2, đường Hòa Bình Tây, khu Trung Chính, thành phố Đài Bắc 100060, và ghi rõ “Đăng ký Giấy chứng chỉ cán bộ thuyền viên”. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng gọi điện vào 02-2383-5830 gặp chị Chen.

Chương Chủ thuê
1. Thuyền viên người nước ngoài tham gia huấn luyện cán bộ có lợi gì?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng chỉ chức vụ này, là có thể đảm nhiệm cán bộ thuyền viên ngoài thuyền trưởng ra.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ sau khi được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện, Chủ thuê có thể đăng ký chuyển sang công tác kỹ thuật bậc vừa theo quy định (phương án giữ lại nhân tài sử dụng lâu dài), cứ 3 năm tuyển dụng một lần, không hạn chế số lần tuyển dụng, không bị hạn chế bởi tích lũy không được quá 12 năm trong quá trình làm việc trong nước đốivới người công tác đánh bắt cá ngoài khơi. Đăng ký chuyển nhiệm nhân lực kỹ thuật bậc vừa, phải phù hợp với một trong các tình hình sau đây, thì có thể được tuyển để thực hiện các công tác kỹ thuật bậc vừa:
A. Trường hợp hiện đang được tuyển dụng làm việc, và thời gian làm việc liên tục trên 6 năm.
B. Trường hợp từng được tuyển dụng làm việc với thời gian tích lũy trên 6 năm đã xuất cảnh, sau đó nhập cảnh trở lại làm việc, và thời gian làm việc đạt giới hạn năm làm việc theo quy định tại Điều 52 Luật Dịch vụ Việc làm (ngành nghề đánh bắt cá ngoài khơi là 12 năm).
C. Trường hợp từng được tuyển dụng làm việc, và thời gian làm việc tích lũy đạt giới hạn năm làm việc theo quy định tại Điều 52 Luật Dịch vụ Việc làm (ngnafh nghề đánh bắt cá ngoài khơi là 12 năm), và đã xuất cảnh.
(3) Phương án giữ lại nhân tài sử dụng lâu dài vui lòng vào “Trang web thông tin kế hoạch nhân lực công tác kỹ thuật bậc vừa giữ lại sử dụng người nước ngoài” của Bộ Lao động để tra cứu, địa chỉ trang web là: https://fw.wda.gov.tw/wda-employer/home/mid-foreign-labor.

2. Làm thế nào mới được cho thuyền viên người nước ngoài tham gia huấn luyện cán bộ?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ nếu phù hợp điều kiện được huấn luyện, cần được Chủ thuê điền Bảng giới thiệu đăng ký huấn luyện, để đăng ký với Ủy ban hoặc Hiệp hội Ngư nghiệp tại khu vực, nếu được Sở Ngư nghiệp phỏng vấn trực tuyến và đạt điều kiện năng lực trao đổi bằng tiếng Trung và tiếng Đài, thì Sở Ngư nghiệp sẽ sắp xếp tham gia huấn luyện.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá ngoài khơi nếu phù hợp điều kiện được huấn luyện, cần được Chủ thuê điền Bảng giới thiệu đăng ký huấn luyện, để đăng ký với Công đoàn hoặc Hiệp hội Ngư nghiệp ngòi khơi mà mình gia nhập.

3. Thuyền viên người nước ngoài có thể tham gia những khóa huấn luyện cán bộ nào? Sau khi hoàn thành huấn luyện, sẽ lập tức được cấp Giấy chứng chỉ cán bộ hay không?
Ans:
(1) huyền viên người nước ngoài có thể tham gia huấn luyện cán bộ sơ cấp như thuyền phó hạng hai của bộ phận hàng hải đánh bắt cá, kỹ sư quản lý hạng nhất của bộ phận máy móc, kỹ sư trưởng hạng hai v.v... Sau khi hoàn thành huấn luyện và trắc nghiệm thông qua, Sở Ngư nghiệp sẽ cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp huấn luyện, chỉ cần có kinh nghiệm đảm nhiệm và huấn luyện liên quan trên 3 năm trên tàu thuyền đánh bắt cá Đài Loan, là có thể đăng ký Giấy chứng chỉ cán bộ này.
(2) Chờ sau khi kết thúc huấn luyện và phù hợp điều kiện tham gia huấn luyện cán bộ cấp cao như thuyền phó hạng nhất, kỹ sư trưởng hạng nhất v.v..., thì có thể tiếp tục tham gia huấn luyện cán bộ cấp cao.

4. Thuyền viên người nước ngoài tham gia huấn luyện cán bộ, Chủ thuê có cần thanh toán phí huấn luyện không?
Ans:
(1) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá gần bờ đều được miễn phí huấn luyện và chỗ ở (Bộ phận chúng tôi – Sở Cao Hùng – Sở Ngư nghiệp cung cấp chỗ ở miễn phí) trong thời gian huấn luyện, các chi phí sinh hoạt cần thiết khác như ăn uống, giao thông, đồ dùng thường nhật và quản lý v.v… phải tự xử lý. Để đào tạo thuyền viên cán bộ trên tàu thuyền đánh bắt cá, Chủ thuê có thể xem xét thanh toán phí giao thông đường dài.
(2) Thuyền viên người nước ngoài trên tàu thuyền đánh bắt cá ngoài khơi sẽ do Chủ thuê (Công ty ngành nghề đánh bắt cá) thanh toán phí huấn luyện trong thời gian huấn luyện, thuyền viên người nước ngoài không cần thanh toán phí huấn luyện và chỗ ở (Bộ phận chúng tôi – Sở Cao Hùng- Sở Ngư nghiệp cung cấp chỗ ở miễn phí). Các chi phí sinh hoạt cần thiết khác như ăn uống, giao thông, đồ dùng thường nhật và quản lý v.v… phải tự xử lý. Để đào tạo thuyền viên cán bộ trên tàu thuyền đánh bắt cá, Chủ thuê có thể xem xét thanh toán phí giao thông đường dài.

5. Sau khi thuyền viên người nước ngoài tham gia huấn luyên, lập tức được đảm nhiệm cán bộ thuyền viên không?
Ans: Thuyền viên người nước ngoài sau khi được cấp Giấy chứng chỉ tốt nghiệp huấn luyên, chỉ cần đảm nhiệm cấp huấn luyện trên thuyền đánh bắt cá Đài Loan tích lũy trên 3 năm kinh nghiệm làm việc, thì có thể đăng ký Giấy chứng chỉ cấp đó, và đảm nhiệm chức vụ cán bộ thuyền viên của Bộ phận đó.
  • Từ khóa bài viết này: