Post Update by chỉnh sửa on 2024-03-19 17:56:30
Không khoan nhượng với bạo lực,Có đường dây khiếu nại
Tạo môi trường làm việc thân thiện cho tàu cá, lên án nghiêm khắc các hành vi bạo lực, kỷ luật không đúng mực, nếu trên tàu giao tiếp kém hoặc thuyền viên cần phản ánh vấn đề thì có thể sử dụng đường dây khiếu nại.
Đường dây nóng khiếu nại miễn phí : trong nước gọi 1955, ở nước ngoài gọi
+886-8073-3141
Khiếu nại trực tuyến "Nền tảng dịch vụ tương tác dành cho thuyền viên nước ngoài"
Sở ngư nghiệp tiến hành các chuyến thăm trong và ngoài nước để kiểm tra điều kiện làm việc của tàu cá, thuyền viên có thể yên tâm phản ánh , bảo vệ đầy đủ thông tin của người khiếu nại.
  • Từ khóa bài viết này: