Chủ tàu thuyền đánh bắt cá được tuyển dụng thuyền viên người nước ngoài đảm nhiệm cán bộ thuyền viên hàng hải và quản lý máy
Post Update by chỉnh sửa on 2022-11-21 14:55:40
Fisheries Agency, Council of Agriculture, Executive Yuan Update 2022-11-22 Thuyền viên người nước ngoà...
TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ HOÀN TOÀN
Post Update by chỉnh sửa on 2022-08-26 15:56:06
〔TIÊM CHỦNG ĐẦY ĐỦ ĐỂ ĐƯỢC BẢO VỆ HOÀN TOÀN〕...
Đơn Tuyên Truy ề n An Toàn Giao Thông Dành Cho Xe Máy Điện , Xe Đạp Điện
Post Update by chỉnh sửa on 2022-08-22 15:42:30
〔Đơn Tuyên Truy ề n An Toàn Giao Thông Dành Cho Xe Máy Điện , Xe Đạp Điện〕 T...
Hội nghị Lao động Hàng hải Đài Loan - Hoa Kỳ Trao đổi song phương về chiến lược cải thiện ngư nghiệp và nhân quyền
Post Update by chỉnh sửa on 2021-12-09 16:52:42
"Hội nghị Lao động Hàng hải Đài Loan - Hoa Kỳ" được tổ chức vào sáng ngày 2...
Bảo vệ quyền lợi của thuyền viên nước ngoài làm việc trên tàu cá xa bờ
Post Update by chỉnh sửa on 2021-10-07 11:38:20
I. "Biện pháp cho phép và quản lý thuyền viên làm việc ngoài bi&eci...
Tổng cộng 5 Khoản